Asiakirjapalvelut

Komerkilta asiakirjapalvelut nopeasti, täsmällisesti ja laatutakuulla!

Kaikkeen tavaran liikkumiseen, muun muassa sen siirtämiseen paikasta toiseen, liittyy asiakirjatyötä, joka on tiukasti säänneltyä.Dokumentoinnin onnistumisesta riippuu paitsi itse kuljetuksen kohtalo, niin myös yhtiön maine – muun muassa valvontaviranomaisten silmissä.

Komerkissa ymmärretään täysin, miten tärkeää ja välttämätöntä on laatia kuljetusasiakirjat oikein. Yhtiö onkin valmis ottamaan vastuun rahdin dokumentoinnista sen kuljetuksen ja varastoinnin kaikissa vaiheissa.

Vahvuutemme Keskitetty, Suomen tullin järjestelmään liitetty tiedonkäsittelyohjelmisto, asiakkaan tarpeiden täydellinen ymmärtäminen yrityksen koosta riippumatta sekä koulutetut juristit, joilla on mittaamattoman arvokas kokemus työstä ja jotka seuraavat pienimpiäkin lainsäädännön muutoksia odottamattomien tilanteiden varalta.

Resurssimme:

 • tarvittavat asiakirjat tehdään nopeasti tullissa käymättä
 • asiakirjojen valikoima on laaja, ja ne tehdään omalla lisenssillä muun muassa sähköisinä (vastaavuustodistukset ja sertifikaatit, T1-ilmoitus, EX-A/B/C/D, sähköinenTirCarnet ym.)
 • avustaminen asiakirjojen laatimisessa tavaroille, joihin ei sovelleta tariffisääntelyä.

Merkittävien vahvuuksien ja laajojen mahdollisuuksien ansiosta Komerk pystyy tarjoamaan laajan valikoiman asiakirjapalveluja, mukaan lukien:

 • vientiselvitysasiakirjat EX-A, EX-B, EX-C, EX-D
 • transitokuljetusten T1-ilmoitus
 • sähköisen TirCarnetin lähettäminen Suomen tullille
 • erilaisten tuoteryhmien vastaavuuden selvittäminen ja sertifiointi
 • tullausarvon ilmoittaminen
 • tuotteen virallinen rekisteröinti ja rekisteröintitodistuksen hankkiminen
 • tuotteiden ja asiakirjojen asiantuntijatarkastus
 • arvioiden antaminen käytetyistä tavaroista
 • muiden lupa-asiakirjojen valmistelu maasta vietäville ja maahan tuotaville tavaroille
 • hakemusten, tiedotteiden ja muidenilmoitusten laatiminen.

Asiakirjapalvelujen luettelo ei ole tyhjentävä. Ottakaa yhteyttä yhtiön lakiasiantuntijoihin, jotka antavat tarkempia tietoja. Suomen toimiston numero: +358 10 4233470.