Rahdinkäsittely

Komerkin varastojen rahdinkäsittelypalvelujen laadun takaatäsmällinen varastokirjanpito, varmuus tavaran säilymisestä moitteettomana ja toimituksen saapuminen perille ajoissa

Rahdin varastokäsittelysisältää toimenpiteet, joita rahdille suoritetaan sen saavuttua varastoon ja siihen asti, kunnes se lähetetään eteenpäin kohti määräpaikkaa.Käsittelyprosessin tehokkuudesta riippuu paitsi varastoon saapuvien tavaroiden ja materiaaliensäilyvyys, myös aika, jonka kuluessa ne toimitetaan määräpaikkaan.

Uusimpien laitteiden ja tehokkaimman teknologian käyttö Komerkin varastoilla on pitänyt yhtiön rahdinkäsittelypalvelujen kysynnän korkealla jo 10 vuoden ajan.

Antaessanne rahtinne Komerkin käsiteltäväksi yrityksenne välttääomien varastojen pidosta koituvat kustannukset.

Vahvuutemme Vuosien kokemus, ohjeiden tiukka noudattaminen kaikissa rahdinkäsittelytöissä, kehityksen seuraaminen kaikilla ammattialoilla, jokaisen rahdinkäsittelyprosessin vaiheen optimointi ja kehittäminen.

Resurssimme:

 • yli 20 työntekijää, jotka osaavat ammattinsa täydellisesti
 • yli 30 yksikön erikoislaitteisto
 • ajanmukainen prosessilaitteisto, jota käytetään kaikissa rahdinkäsittelyn vaiheissa
 • uusimmat varastonhallintaohjelmat
 • varastoilla on aina saatavilla kaikkia tavaran pakkaus- ja uudelleenpakkaus-, merkintä ym. materiaaleja
 • kuljetusasiakirjat laaditaan ripeästi ja virheittä
 • tulliasiakirjat laaditaan omalla lisenssillä.

Merkittävien vahvuuksien ja laajojen mahdollisuuksien ansiosta Komerk pystyy tarjoamaan kattavan valikoiman rahdinkäsittelypalveluja, mukaan lukien:

 1. Normaalit palvelut:
  • eri painoisten ja -kokoisten rahtien purkaus ja lastaus koneellisesti ja käsin
  • varastoon saapuneen tavaran vastaanotto tilaajan esittämien tuotetietojentai nimikkeistön mukaan, tavaran lajittelu ja epäkurantin tavaran poistaminen
  • rahdin pakkaus, uudelleenpakkaus ja lavaus edelleen kuljetettavaksi
  • kaikkien tarvittavien kuljetusasiakirjojen laatiminen.
 2. Myyntiin menevän rahtitavaran käsittely ja valmistelu:
  • varastoon saapuneen rahtitavaran uudelleenlajittelu asiakkaan esittämien tuotetietojenmukaan
  • tavaraerien muodostaminen asiakkaan ohjeiden mukaan muun muassa tuote-esittelyjä varten
  • myyntitavaran uudelleen pakkaaminen ja merkintöjentäydentäminen
  • tavaraerän täydentäminen oheismateriaalein, kuten mainoksin, esittein ym.
  • muut myyntitavaran täydelliseen valmisteluun kuuluvat toimenpiteet.
 3. Cross-docking, rahdinkäsittelypalvelu, jossa rahtia ei kuljetuksen aikana siirretä väliaikaiseen tai pitkäaikaiseen säilytykseen yhtiön varastoon.

Jos teillä on kysyttävää esimerkiksi Komerkin varastointipalvelujen hinnoista, tai jos haluaisitte tehdä palvelusopimuksen, ottakaa yhteyttä jo tänään. Suomen toimiston numero: +358 10 4233470.