Varastointipalvelut

Komerkin välivarasto ja tullivarasto Suomessa – oikea ratkaisu kaikkien rahtienvarastointiin

Varastointi on yksi tärkeä vaihe logistisessa ketjussa, jonka organisoinnista riippuu paitsi rahdin säilyminen moitteettomana, myös sen käsittelyn ja kuljetuksen nopeus.

Luovuttaessanne rahtauksenKomerkinhoidettavaksi voitte luottaa siihen, että rahti varastoidaan huolellisesti ja pätevästi, käsitelläänja kootaan oikein sekä kirjataan ja dokumentoidaan virheittä.

Vahvuutemme 10 vuoden kokemus, joka on hankittu kehittämällä huolellisesti jokaista työvaihetta rahdin vastaanotosta sen lähettämiseen asiakkaalle, hiomalla henkilöstön amattitaitoa ja kehittämällä kaikkien tuotantoprosessiin osallistuvien osaamista.

Resurssimme:

 • 5 250 m2:n varastotilat, ml. varastot tavaran pitkäaikaiseen ja väliaikaiseen säilytykseen
 • 24 tunnin videovalvonta, kaikkien rahtien vartiointi ja tiukka valvonta varastoalueella
 • rahti voidaan ottaa vastaan ja lähettää edelleen nopeasti varastojen sijaitessa rahtisatamien, lentokentän ja E18-tieyhteyden tuntumassa, ja koska kuljetusasiakirjat tehdään omilla lisensseillä
 • varastojen ja terminaalin tekninen taso on korkea
 • tulliterminaali

Merkittävien vahvuuksien ja laajojen mahdollisuuksien ansiosta Komerkin tullivarastot Suomessa pystyvät tarjoamaan kaikki tarvittavat varastointipalvelut, mukaan lukien:

 • rahtien varastointi avokentillä ja katetuissa tiloissa, joissa lämpötila säädetään tarpeen mukaan
 • rahtien pitkäaikainen ja lyhytaikainen varastointi
 • kaikkiin vaaraluokkiin kuuluvien tavaroiden varastointi
 • vaativimmatkin purku- ja lastaustyöt
 • rahtien punnitus ja valokuvaus
 • lajittelu, kokoaminen, uudelleenpakkaaminen, merkintä ja lavaus
 • kuljetusasiakirjojen tekeminen Venäjälle ja kaikkiin muihin maihin vietäville tavaroille.

Meihin on luotettu 10 vuotta. Antakaa tekin rahtinneammattilaisten hoidettavaksi, soittakaa Komerkin asiantuntijoille jo tänään.Suomen toimiston numero: +358 10 4233470.